Zaufani Partnerzy

Zaufani Partnerzy to podmioty współpracujące z mintlaboratory.com, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Umowy pomiędzy mintlaboratory.com i Zaufanymi Partnerami gwarantują, że przekazywane dane osobowe będą przetwarzane w ramach obowiązującego prawa. W niektórych wypadkach dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym Administratorem, dane kontaktowe znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zaufani partnerzy:
Eurocommerce
Facebook
GLS
Google
InPost
Tpay
wFirma